Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Biosketch: Dr. Gustav Holmberg

Gustav Holmberg is a historian of science and technology at the Research Policy Institute, Lund University. Working on the history of 19th and 20th century science, he is interested in scientific practice, the relationship between science and technology, research policy, amateur science and changing patterns of scientific communication. His main work is in the history of modern astronomy. He has also worked on the history of meteorology, the history of food preservation technologies, and commemorative practices in science.

Current research activities

Holmberg is currently studying crowdsourcing projects in astronomy and protein research, and a project on the history of Swedish amateur astronomy together with Johan Kärnfelt will start in 2012.

Recent publications

"Public Health, National Security and Food Technology in the Cold War: The Swedish Institute for Food Preservation Research", in Per Lundin, Niklas Stenlås and Johan Gribbe, eds., Science for Welfare and Warfare: Technology and State Initiative in Cold War Sweden (Sagamore Beach, MA: Science History Publications, 2010).

"Old and new forms of governance of food technologies in mid-20th century Sweden", i Karin Bäckstrand, Jamil Khan, Annica Kronsell, Eva Lövbrand eds., Environmental politics and deliberative democracy: Examining the promise of new modes of governance (Cheltenham: Edward Elgar, 2010)

"Yngve Öhman, utbyteszonerna och svensk solforskning under efterkrigstiden", i Sven Widmalm ed., Vetenskapens sociala strukturer: Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt, (Lund: Nordic Academic Press, 2008)

"Spole, Anders" Svenskt biografiskt lexikon (2007)

Östen Bergstrand, CVL Charlier, Carl Schalén, Yngve Öhman in Thomas Hockey, ed., Biographical Encyclopedia of Astronomers (Springer, 2007)

"Linné och andra hjältar: vetenskap och historiebruk" i Wilhelm Agrell ed., Forskningens gråzoner: tillrättaläggande, anpassning och marknadsföring i kunskapsproduktion (Stockholm, 2007)

"Taming tempests through telegraphy and media appearances: Science communication and the construction of a Swedish storm warning system before the Great War”, Annals of Science vol 64 no 1 (2007), 77-91.

"'Människoartens utplåning kan inte uteslutas': om en hotad planet" i Gunnar Broberg, Jonas Hansson, Elisabeth Mansén eds., Filosofiska citat: Festskrift till Svante Nordin (Stockholm: Atlantis, 2006).

"Vetenskap och livsmedelsindustri: Svenska institutet för konserveringsforskning", Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2005, 199-218.

"Nils Ekholm, stormvarningarna och allmänheten", i Anders Ekström ed., Den mediala vetenskapen (Nora: Nya Doxa, 2004).

Gustav Holmberg

Ph.D.
E-mail

Page Manager: Elin Johansson|Last update: 12/19/2011
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?